De kinderrevalidatie arts

Wie
Hallo ik ben Kiek de Blecourt. Ik ben de kinderrevalidatie arts van het kinderreuma team en van het team voor pijnklachten.

KiekDdeBlecourt-kinderrevalidatiearts

Wat bij auto-immuunziekten
De revalidatiearts richt zich op de gevolgen van de reumatische aandoening voor de jou en je familie. De arts probeert vooral de beperkingen in je dagelijks leven te verminderen. Dat kan door:
aandacht voor de conditie;
verbeteren van bewegingsvaardigheden;
bekijken of eventuele hulpmiddelen of voorzieningen je kunnen ondersteunen bij allerhande activiteiten, zoals aanpassingen aan je fiets, aangepaste schoenen, misschien zelfs een rolstoel, of het gebruik van spalken.
We bekijken of in de omgeving (thuis of op school) veranderingen/aanpassingen nodig zijn, zodat jij zo normaal mogelijk met je leeftijdsgenootjes mee kunt blijven doen. Ook kan ondersteuning op emotioneel vlak worden geboden.
De revalidatiearts beoordeelt en geeft advies tijdens het multidisciplinaire spreekuur. Soms is er zoveel hulp op meerdere gebieden nodig dat het beter is om dit in een revalidatiecentrum te doen. Als er meerdere deskundigen bij de behandeling en begeleiding in het revalidatiecentrum betrokken zijn (bijvoorbeeld een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en/of psycholoog) dan is er sprake van poliklinische revalidatiebehandeling. De revalidatiearts indiceert en co├Ârdineert deze behandeling.

Wat bij pijnklachten
De kinderrevalidatiearts kijkt samen met jou naar de hinder die de klachten in jouw dagelijks leven geven. De kinderrevalidatiearts weet veel van leven met pijn en beperkingen door klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en eveneens weet hij/zij veel van begeleidingsmogelijkheden in verband met deze
Waar

Waar
Meestal zullen we contact hebben tijdens het multidisciplinaire spreekuur op de kinderpoli poortweg 14. Maar soms is het nodig dat we een aparte afspraak maken op de polikliniek revalidatie fonteinstraat 4.
Kinderen met pijn kunnen ook wel een afspraak krijgen bij het revalidatie centrum Beatrixoord in Haren

 

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050 361 6161

Polikliniek kinderreumatologie binnen het UMCG
Poortweg 14, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 361 4404 (8:30-12:00)
e-mail kinderreumatologie@umcg.nl

Bekijk voor meer info de contactpagina