Medisch maatschappelijk werk

Wie
Hallo ik ben Diet Veenstra en ik werk sinds 2001 als maatschappelijk werkster voor het kinderreumateam. Ik ben vast betrokken bij de kinderen met onverklaarde pijn.

DietVeenstra-MedischMaatschappelijkWerkster

Wat bij auto-immuunziekten
De medisch maatschappelijk werker begeleidt en helpt patiënten (en zijn familie) als die problemen ondervinden als gevolg van ziekte, opname en behandeling in het UMCG. De begeleiding is gericht op het versterken van de draagkracht en de autonomie van de patiënten. Beide zaken kunnen verminderd zijn door de ziekenhuisopname of -behandeling.
De medisch maatschappelijk werker is er niet alleen voor de afdeling auto-immuunziekten, maar voor alle afdelingen in het UMCG. Patiënten en familieleden kunnen zonder tussenkomst van derden de hulp van een medisch maatschappelijk werker inroepen.
De taken van de medisch maatschappelijk werkers liggen zowel op het Terrein van de directe patiëntenzorg als die van de indirecte patiëntenzorg.

Wanneer blijkt dat een jonger iemand reuma heeft, kan dit soms aanleiding zijn om eens met mij hierover te praten. Vooral als je als bijna-volwassene steeds meer zelfstandig wordt maar steeds meer hulp van je ouders nodig hebt. Dan is het soms heel vervelend dat je veel minder kunt dan je leeftijdsgenoten omdat je reuma hebt.
Hoe je hiermee om kunt gaan, kan niemand je vertellen. Maar erover praten lucht soms wel op. Ook beseffen dat je niet de enige bent, helpt soms al een hele hoop. Ook voor ouders is het soms moeilijk om een ziek kind te hebben. Naast de zorg die de ziekte met zich meebrengt, moet ook de opvoeding doorgaan. Daarnaast moet een weg gevonden worden in de hulpverlening en kan het lastig zijn het gewone leven door te laten gaan. Ook ouders kunnen dus een afspraak maken bij het Medisch Maatschappelijk Werk.

Wat bij pijnklachten
Als je langdurig pijnklachten hebt, dan heeft dat meestal gevolgen op het gezin. Leuke dingen zijn niet meer vanzelfsprekend en lukken in sommige gevallen helemaal niet meer. Broers en zussen begrijpen dit lang niet altijd. Dit kan soms tot problemen in een gezin leiden. De Medisch maatschappelijk Werkster zal een gesprek met je ouder hebben om te kijken hoe dat in jouw gezin is. Het doel is om als er probleem zijn een plan te maken om dit aan te pakken.

 

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050 361 6161

Polikliniek kinderreumatologie binnen het UMCG
Poortweg 14, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 361 4404 (8:30-12:00)
e-mail kinderreumatologie@umcg.nl

Bekijk voor meer info de contactpagina