Het team

Reuma is een van de vele auto-immuunziekten. De behandeling van deze ziekte bestaat meestal niet alleen uit het slikken van medicijnen. Vaak is er begeleiding van het hele team nodig.

  • De gewrichten kunnen stijver worden en /of de conditie kan behoorlijk achteruit gaan. Het is in die gevallen aan te raden om te gaan oefenen.
  • Als er hulp nodig is bij het verwerken van de ziekte, of bij het innemen van medicijnen of het prikken, dan kun je daar begeleiding bij krijgen.
  • Soms heb je kortdurend hulpmiddelen nodig zoals spalken. We kunnen ervoor zorgen dat deze voor je aangemeten worden. 
  • Ook bij problemen op school, -bijvoorbeeld het schrijven gaat niet meer zo goed of er is veel schoolverzuim, kunnen we hulp inschakelen.

Het kinderreumateam bekijkt wat we samen voor jou kunnen doen. Het team bestaat uit acht verschillende specialismen. Ieder weet heel veel van een bepaald probleem. Door onderling nauw samen te werken, kunnen we de zorg bieden die je nodig hebt.
Het team bestaat uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, kinderreuma verpleegkundige, kinderreumatoloog, medisch maatschappelijk werkster, psycholoog, reumatoloog en kinderrevalidatiearts.

 Een keer per maand is er een speciaal multidisciplinair spreekuur waarbij iedereen aanwezig is. We zetten hier uiteen wat al deze mensen precies doen.

Als het nog niet helemaal duidelijk is wat er met je aan de hand is, bijvoorbeeld je hebt onbegrepen pijn, dan kunnen leden van het kindereumateam en of leden van het team voor onbegrepen lichamelijke klachten gevraagd worden om mee te denken over jouw probleem.

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050 361 6161

Polikliniek kinderreumatologie binnen het UMCG
Poortweg 14, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 361 4404 (8:30-12:00)
e-mail kinderreumatologie@umcg.nl

Bekijk voor meer info de contactpagina