Medicijnen

De voorgeschreven medicijnen wisselen per ziekte. De meeste medicijnen geven bijwerkingen. Dat is vaak heel vervelend. De ernst wisselt per persoon en is afhankelijk van de medicijnen die ernaast gebruikt worden. Ook het gebruik van alcohol heeft vaak effect op de bijwerkingen.
Het is belangrijk om goed de instructies op te volgen hoe de medicatie ingenomen moet worden. Bij bijwerkingen wordt ten zeerste geadviseerd om contact met de (huis)arts op te nemen. De kinderreumaverpleegkundige weet ook veel over bijwerkingen en wat er aan te doen is. Bij operaties en contact met andere artsen moet altijd het medicijngebruik genoemd worden.

De medicijnen in de behandeling van kinderen met jeugdreuma worden vaak ingedeeld in verschillende groepen.
NSAID’s deze middelen worden vaak als eerste gestart in de behandeling van jeugdreuma en auto-immuunziekten.

DMARD’s
Deze middelen zijn vaak een eerste keus in de in de behandeling van jeugdreuma en auto-immuunziekten gecombineerd met NSAID’s.
Voorbeelden zijn:

Immuunsupressiva
Deze middelen worden vaak voorgeschreven bij systemische auto-immuunziekten en uveitis
Voorbeelden zijn

Biologicals
Dit zijn nieuwe middelen die effectief gebleken zijn bij verschillende ziekte beelden. Ze worden vaak gebruikt als een DMARD of een immuunsupressievum niet voldoende werkt of als ze teveel bijwerkingen geven.

Corticosteroiden
Deze medicijnen kunnen lokaal gebruikt worden. Bijvoorbeeld als een prik in de knie of als oogdruppels. En bij veel systemische auto-immuunziekten en uveitis worden corticosteroiden voorgeschreven als drank of tablet meestal voor een langere tijd. Bij jeugdreuma is het soms nodig om corticosteroiden voor een korte periode te gebruiken. Een voorbeeld van een corticosteroid is prednison.

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050 361 6161

Polikliniek kinderreumatologie binnen het UMCG
Poortweg 14, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 361 4404 (8:30-12:00)
e-mail kinderreumatologie@umcg.nl

Bekijk voor meer info de contactpagina