Samenwerking

Intern
De afdeling kinderreumatologie werkt nauw samen met andere afdelingen van het UMCG. Dit is noodzakelijk omdat bij jeugdreuma vele delen van het lichaam aangedaan kunnen zijn. Per afdeling zijn er vaak 1 of 2 artsen die gespecialiseerd zijn in de problematiek van de kinderen met jeugdreuma. Er is een nauw onderling contact om het behandelplan goed op elkaar af te stemmen. Verwijzing naar een andere afdeling gebeurt meestal via de kinderreumatoloog.
Afdelingen waar onder andere nauw mee samengewerkt wordt zijn:

Extern
De afdeling kinderreumatologie werkt nauw samen met de overige kinderreumatologische centra in Nederland zoals het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht, het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, de Sint Maartensklniek in Nijmegen, het Radboudziekenhuis in Nijmegen en het Leids Medisch Centrum in Leiden. We streven ernaar om de behandeling van kinderen met een auto-immuunziekte in alle ziekenhuizen in Nederland op een gelijkwaardige wijze uit te voeren. Hiervoor komen de kinderreumatologen in Nederland regelmatig bij elkaar en wordt laagdrempelig met elkaar overlegd.

De afdeling kinderreumatologie werkt ook nauw samen met de 2e lijns ziekenhuizen in de regio. De behandeling van kinderen met auto-immuunziekten is best intensief en de reistijd naar Groningen is vaak lang. We streven naar een behandeling die samen met je eigen kinderarts uitgevoerd wordt. In de praktijk betekent dit dat je om en om door de kinderarts en de kinderreumatoloog gezien wordt.

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050 361 6161

Polikliniek kinderreumatologie binnen het UMCG
Poortweg 14, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 361 4404 (8:30-12:00)
e-mail kinderreumatologie@umcg.nl

Bekijk voor meer info de contactpagina