Adolescenten

Adolescenten zijn volgens het woordenboek tussen de 15 en 20 jaar. Adolescentie wordt omschreven als de periode van het volwassen worden. In deze periode zijn er veranderingen op vele vlakken, zoals lichamelijk, psychisch en sociaal. Vaak is er een verandering van opleiding, beroep, stages, nieuwe woonruimte, nieuwe vrienden enz. Voor de meeste kinderen is dit een ingrijpende periode.

Het hebben van een chronische ziekte kan in deze levensfase als belemmerend ervaren worden. Naast alle veranderingen wordt namelijk van de adolescent ook verwacht dat hij/zij eigen verantwoordelijkheid neemt voor de ziekte:

  • zelf afspraken maken;
  • zelf medicijnen innemen;
  • kennis van de ziekte en van de bijwerkingen van de medicijnen.

Al deze zaken zijn van wezenlijk belang om zelfstandig te kunnen worden. Uit ervaring is gebleken dat het voor kinderen met een chronische ziekte, zoals jeugdreuma suikerziekte, darmziektes of kanker, deze periode een moeilijke tijd is. Ook hebben adolescenten vaak moeite om te wennen aan een nieuwe arts of een nieuwe omgeving. Om hen extra ondersteuning te bieden, heeft het UMCG een speciaal spreekuur voor adolescenten met een auto-immuunziekte tussen de 16 en 18 jaar.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  1. Hoe gaat het met de ziekte?
  2. Hoe het gaat op het psychische vlak?
  3. Hoe gaat het op het sociale vlak?
  4. Hoe gaat het op school/met de opleiding/met stages?
  5. Hoe zelfstandig ben je?

Kijk voor informatie over het speciale adolescentenspreekuur onder 'Contact'.

Beroeps-/Schoolkeuze
De meeste adolescenten moeten op een gegeven moment school- of beroepskeuzes maken. Die zijn van groot belang voor je toekomst. Een chronische ziekte kan deze keuze beïnvloeden en zelfs bemoeilijken. Hiervoor is tijdens het spreekuur voldoende aandacht. Je kunt verwezen worden voor een beroepentest.

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen
Telefoon 050 361 6161

Polikliniek kinderreumatologie binnen het UMCG
Poortweg 14, 9700 RB Groningen
Telefoon 050 361 4404 (8:30-12:00)
e-mail kinderreumatologie@umcg.nl

Bekijk voor meer info de contactpagina